Copyright @Nukeviet

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu

Thứ tư - 25/08/2021 22:04
Một trong những Cổng thông tin điện tử được trang Xếp hạng website giáo dục của Nukeviet.vn đánh giá mức độ đạt chuẩn là Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy Cổng thông tin này được đánh giá như thế nào và đạt điểm số bao nhiêu? Hãy cùng theo dõi chi tiết trong bài viết dưới đây của NukeViet Edu Gate.
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu

Theo các tiêu chí đánh giá về một website chuẩn trong giáo dục được quy định tại Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT, Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu đạt 50/100 điểm thông qua 6 tiêu chí: Tên miền, Cổng thông tin điện tử, Mã nguồn, Hệ thống, Tương thích trên các trình duyệt, Tương thích trên các thiết bị.

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu (đánh giá)
Cổng thông tin Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu được trang https://nukeviet.vn/ đánh giá 50 điểm

1. Tên miền

Theo Điều 3, Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 20/12/12 quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

 • Tên miền của cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục là tên đăng ký sở hữu của cơ sở đó trên mạng Internet. Tên miền của các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục tại Việt Nam phải là tên miền cấp hai, có dạng edu.vn (sau đây gọi tắt là Tên miền riêng). Tên miền được dùng để tạo lập thư điện tử và trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử.

 • Tên miền riêng của các cơ quan quản lý giáo dục có dạng tên-tỉnh.edu.vn

Theo đó, website Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu đã có domain riêng http://bariavungtau.edu.vn/ đạt đúng quy định.

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu
Tên miền của Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu đạt chuẩn theo quy định

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu đạt điểm tối đa, tức 20 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn.

2. Cổng thông tin điện tử

Được quy định tại chương III Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 20-12-2012 về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX. Cụ thể: 

 • Sở giáo dục và đào tạo và Phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm lập Cổng thông tin điện tử theo mô hình tập trung, trong đó bao gồm cả các trang thông tin điện tử thành viên của các cơ sở giáo dục trực thuộc.

 • Mỗi cơ sở giáo dục được cấp phát một trang thông tin điện tử thành viên, được quyền quản trị, được quyền chủ động thay đổi thiết kế giao diện, cập nhật dữ liệu và tin tức.

 • Tên Trang thông tin điện tử thành viên của từng cơ sở giáo dục nằm trong Cổng thông tin điện tử chung của sở, phòng giáo dục và đào tạo có dạng:

  • Tên-tỉnh.edu.vn/tên-trường hoặc tên-trường.Tên-tỉnh.edu.vn

  • Tên-huyện.edu.vn/tên-trường hoặc tên-trường.Tên-huyện.edu.vn

Theo đó, website Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu đã có Cổng thông tin điện tử, phù hợp với quy định đưa ra.

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu (cổng thông tin)
Website của Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu đã được tích hợp Cổng thông tin điện tử

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu đạt điểm tối đa, tức 20 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn.

3. Mã nguồn

Được xây dựng dựa trên các thông tư, quy định của Bộ GD&ĐT như: 

 • Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 01-03-2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục; 

 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016 (4983/BGDĐT-CNTT) của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 16/09/2014 trong đó có hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ số 4: khuyến khích thuê dịch vụ công nghệ thông tin, thuê dịch vụ phần mềm. 

 • Điều 16 Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 20-12-2012 quy định về quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX. 

 • Thông tư 20/2014/TT-BTTTT của Bộ TT&TT ban hành ngày 05/12/2014 quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu (mã nguồn)
Website Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng giải pháp Cổng thông tin điện tử của Microsoft

Theo đó, website Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng giải pháp Cổng thông tin điện tử Microsoft viết trên nền tảng ASP.NET Ajax

Đây không phải mã nguồn mở nên với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu không được chấm điểm, tức 0 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn

4. Hệ thống 

Dựa trên các thông tư:

 • Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 01-03-2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục; 

 • Thông tư 20/2014/TT-BTTTT của Bộ TT&TT ban hành ngày 05/12/2014 quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu (hệ thống)
Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng nền tảng vận hành máy chủ là phần mềm nguồn đóng

Theo đó, website Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu không sử dụng nền tảng vận hành máy chủ là phần mềm nguồn mở thuộc danh mục khuyến khích sử dụng của Bộ GD&ĐT hoặc Bộ TT&TT (nginx, fedora, linux, ubuntu, apache) mà sử dụng Web server của Microsoft IIS 8.0

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu không được chấm điểm, tức 0 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn.

5. Tính tương thích trên các thiết bị

Sau khi kiểm tra giao diện website trên các thiết bị khác nhau, chúng tôi nhận thấy rằng website của Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu không hiển thị tốt trên mọi thiết bị như máy tính, điện thoại, iPad,....

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu (di động)
Trang Mobile-Friendly Test của Google đánh giá website http://bariavungtau.edu.vn/ không thân thiện với thiết bị di động
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu (ipad)
 Website http://bariavungtau.edu.vn/ không tương thích với thiết bị iPad

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu không được chấm điểm, tức 0 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn.

6. Tính tương thích trên các trình duyệt

Theo kiểm tra của chúng tôi về tính tương thích của Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu, website có hiển thị tương thích trên tất cả trình duyệt hiện như Firefox, Google Chrome, Coccoc, Microsoft Edge… Cụ thể như sau:

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu
Giao diện website của Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu trên trình duyệt Chrome
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu (cốc cốc)
Giao diện website của Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu trên trình duyệt Cốc Cốc
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu (microsoft edge)
Giao diện website của Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu trên trình duyệt Microsoft Edge
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu (firefox)
Giao diện website của Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu trên trình duyệt Firefox

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu đạt điểm tối đa, tức 10 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn

>>> Click để xem chi tiết đánh giá Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu

Như vậy, NukeViet Edu Gate đã đánh giá xong toàn bộ tiêu chí mà Bộ GD&ĐT đưa ra cho Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu các bạn muốn kiểm tra xem website của mình đạt bao nhiêu điểm thì có thể truy cập vào trang https://nukeviet.vn/danh-gia-website để tự đánh giá hoặc có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây