Copyright @Nukeviet

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú

Thứ năm - 19/08/2021 03:36
Phòng Giáo dục An Phú thuộc Sở Giáo dục An Giang được trang xếp hạng website giáo dục của NukeViet.vn đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn về website giáo dục do Bộ GD&ĐT đưa ra. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết tại bài viết dưới đây!
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú

Theo các tiêu chí đánh giá về một website chuẩn trong giáo dục được quy định tại Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT, Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú đạt 80/100 điểm thông qua 6 tiêu chí: Tên miền, Cổng thông tin điện tử, Mã nguồn, Hệ thống, Tương thích trên các trình duyệt, Tương thích trên các thiết bị.

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú (danh gia)
Cổng thông tin Phòng Giáo dục An Phú được trang https://nukeviet.vn/ đánh giá 80 điểm

1. Tên miền

Theo Điều 3, Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 20/12/12 quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

 • Tên miền của cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục là tên đăng ký sở hữu của cơ sở đó trên mạng Internet. Tên miền của các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục tại Việt Nam phải là tên miền cấp hai, có dạng edu.vn (sau đây gọi tắt là Tên miền riêng). Tên miền được dùng để tạo lập thư điện tử và trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử.

 • Tên miền riêng của các cơ quan quản lý giáo dục có dạng tên-tỉnh.edu.vn

Theo đó, website Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú đã có domain riêng http://pgdanphu.angiang.edu.vn/ đạt đúng quy định.

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú (ten mien)
Tên miền của Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú đạt chuẩn theo quy định

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú đạt điểm tối đa, tức 20 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn.

2. Cổng thông tin điện tử

Được quy định tại chương III Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 20-12-2012 quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX. Cụ thể: 

 • Sở giáo dục và đào tạo và Phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm lập Cổng thông tin điện tử theo mô hình tập trung, trong đó bao gồm cả các trang thông tin điện tử thành viên của các cơ sở giáo dục trực thuộc.

 • Mỗi cơ sở giáo dục được cấp phát một trang thông tin điện tử thành viên, được quyền quản trị, được quyền chủ động thay đổi thiết kế giao diện, cập nhật dữ liệu và tin tức.

 • Tên Trang thông tin điện tử thành viên của từng cơ sở giáo dục nằm trong Cổng thông tin điện tử chung của sở, phòng giáo dục và đào tạo có dạng:

  • Tên-tỉnh.edu.vn/tên-trường hoặc tên-trường.Tên-tỉnh.edu.vn

  • Tên-huyện.edu.vn/tên-trường hoặc tên-trường.Tên-huyện.edu.vn

Theo đó, website Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú đã có Cổng thông tin điện tử, phù hợp với quy định đưa ra.

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú (cong thong tin)
Website của Phòng Giáo dục An Phú đã được tích hợp Cổng thông tin điện tử

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú đạt điểm tối đa, tức 20 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn.

3. Mã nguồn

Được xây dựng dựa trên các thông tư, quy định của Bộ GD&ĐT như: 

 • Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 01-03-2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục; 

 • Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016 (4983/BGDĐT-CNTT) của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 16/09/2014 trong đó có hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ số 4: khuyến khích thuê dịch vụ công nghệ thông tin, thuê dịch vụ phần mềm. 

 • Điều 16 Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 20-12-2012 quy định về quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX. 

 • Thông tư 20/2014/TT-BTTTT của Bộ TT&TT ban hành ngày 05/12/2014 quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú (ma nguon)
Website Phòng Giáo dục An Phú sử dụng giải pháp Cổng thông tin điện tử Portal Viettel 

Theo đó, website Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú sử dụng giải pháp Cổng thông tin điện tử Portal Viettel viết trên nền tảng ASP.NET.

Đây không phải mã nguồn mở nên với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú không được chấm điểm, tức 0 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn

4. Hệ thống 

Dựa trên các thông tư:

 • Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 01-03-2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục; 

 • Thông tư 20/2014/TT-BTTTT của Bộ TT&TT ban hành ngày 05/12/2014 quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú (he thong)
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú sử dụng nền tảng vận hành máy chủ là phần mềm nguồn mở

Theo đó, website Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú sử dụng nền tảng vận hành máy chủ là phần mềm nguồn mở thuộc danh mục khuyến khích sử dụng của Bộ GD&ĐT hoặc Bộ TT&TT (nginx, fedora, linux, ubuntu, apache).

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú đạt điểm tối đa, tức 20 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn.

5. Tính tương thích trên các thiết bị

Sau khi kiểm tra giao diện website trên các thiết bị khác nhau, chúng tôi nhận thấy rằng website của Phòng Giáo dục An Phú hiển thị tốt trên mọi thiết bị như máy tính, điện thoại, iPad,....

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú (di dong)
Trang Mobile-Friendly Test của Google đánh giá website http://pgdanphu.angiang.edu.vn/ 
thân thiện với thiết bị di động
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú (ipad)
Website http://pgdanphu.angiang.edu.vn/ tương thích với máy tính bảng iPad

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú đạt điểm tối đa, tức 10 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn.

6. Tính tương thích trên các trình duyệt

Theo kiểm tra của chúng tôi về tính tương thích của Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú, website có hiển thị tương thích trên tất cả trình duyệt hiện như Firefox, Google Chrome, Coccoc, Microsoft Edge… Cụ thể như sau:

Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú (ten mien)
Giao diện website của Phòng Giáo dục An Phú trên trình duyệt Chrome
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú (coc coc)
Giao diện website của Phòng Giáo dục An Phú trên trình duyệt Cốc Cốc
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú (microsoft edge)
Giao diện website của Phòng Giáo dục An Phú trên trình duyệt Microsoft Edge
Đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú (firefox)png
Giao diện website của Phòng Giáo dục An Phú trên trình duyệt Firefox

Với tiêu chí này, cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú đạt điểm tối đa, tức 10 điểm trên trang đánh giá website giáo dục của NukeViet.vn

>>> Click để xem chi tiết đánh giá Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú

Trên đây là đánh giá chi tiết của chúng tôi về Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục An Phú. Các bạn cũng có thể vào trang https://nukeviet.vn/danh-gia-website để tự đánh giá website của mình thông qua các tiêu chí đánh giá trên để từ đó đề xuất các phương án giải quyết, nâng cao hiệu suất hoạt động của website.

Trong quá trình đánh giá, nếu có bất kỳ vấn đề nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây